Effektiv energiteknologi: Evaluering av PEI-programmet

PEI-programmet ble startet i 1990 og evalueres i denne rapporten etter 3 års funksjonstid. Som midtevaluering tar rapporten særlig opp programmets målsettinger, ressursbruk og organisering. Evalueringen viser at denne type programmer er sentrale innen offentlig intervensjon for utvikling av teknologi. Men det påpekes at organiseringen av programmet fører til støtte av prosjekter som ligger på… Les mer »

Internasjonalt energiteknologisk samarbeid: En evaluering av CADDET-programmet

Rapporten evaluerer CADDET-programmet og erfaringene fra Nogres deltakelse. I rapporten påvises behov for endringer på norsk side for å sikre at programmet vil kunne oppfylle intensjonene. Dette gjelder særlig sammenslåing med andre prototyp- og demonstrasjonsprogrammer, samt endringer i programmets styringsform. På et overordnet nivå foreslås omorganisering av CADDET for å sikre mer etterspørselsdrevet drift av… Les mer »