Rapporten diskuterer resultater fra en spørreundersøkelse blant grunneiere i åtte kommuner rundt Rondane nasjoalpark. Undersøkelsen belyser bruk og tilknytning til utmark, holdninger til forvaltning, forvaltningsoppgaver og ansvar, motiver for vern og ulike sider av lokal medvirkning i verneplanarbeidet. Rapporten diskuterer implikasjoner for videre arbeid med lokal medvirkning.

Bestill rapport

Bruk og vern hand i hand? Lokal medvirkning i utvidelsen av Rondane nasjonalpark | (rapportnr. 199808)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X