Why Europe Matters

Why Europe Matters is a campaign based on a combination of nine innovation workshops and a survey exploring young Europeans’ views about Europe and the EU, their education and employment,...

Fjelløl

Bruken av øl i fjellbygdene har mange fellestrekk med resten av landet. Mange av de eldre drikkeskikkene holdt seg likevel lengre der enn ellers. Bygg var det viktige ølkornet, men...