I denne rapporten presenterer vi det arbeidet som er gjort i prosjektet Kultur for samarbeid. Kultur for samarbeid er et utviklingsprosjekt initiert av videregående opplæring i Hedmark fylkeskommune. Østlandsforskning har i samarbeid med Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Innlandet, hatt ansvaret for å følge og dokumentere utviklingsprosjektet i perioden april 2015 til mars 2018. Forskningsmiljøenes rolle har primært vært som faglige samtalepartnere for prosjektgruppen, i tillegg har vi dokumentert de prosessene som er igangsatt. Avslutningsvis gjør vi rede for videre anbefalinger for å styrke samarbeidet hjem-skole-næringsliv

Bestill rapport

Kultur for samarbeid | (rapportnr. 201811)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

AntallX