Kultur for samarbeid

I denne rapporten presenterer vi det arbeidet som er gjort i prosjektet Kultur for samarbeid. Kultur for samarbeid er et utviklingsprosjekt initiert av videregående opplæring i Hedmark fylkeskommune. Østlandsforskning har i samarbeid med Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Innlandet, hatt ansvaret for å følge og dokumentere utviklingsprosjektet i perioden april 2015 til… Les mer »