Ukategorisert

Registrering av søknad

Benytt lenken under for å registere nye søknader fra ØF eller søknader der ØF deltar sammen med andre. Etter utfylling blir skjema sendt til administrasjonen. Opplysningene her blir dermed grunnlag for informasjon om mulige inntekter. Skjemaet skal nyttes for søknader som er sendt. Registrering gjør...Les mer
Ukategorisert

Registrering av prosjekt

Når du har fått et prosjekt må du registrere det og få et prosjektnummer av administrasjonen. Denne registreringen gjør du ved å fylle ut skjemaet som du finner via lenken under. Bruk passordet: prosjekt= Registrering av prosjekt.Les mer
Ukategorisert

Dette er Østlandsforskning

(Copyright: Fotograf Katrine, Lillehammer) Østlandsforskning (ØF) er et oppdragsbasert samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt med hovedsete i Lillehammer. ØF har også virksomhet i Hamar. Ved inngangen til 2012 hadde ØF totalt 33 ansatte, hvorav 30 forskere med høyere grads utdanning innenfor samfunnsvitenskap, humaniora, landbruks- og ingeniørfag. Seks ansatte...Les mer
Ukategorisert

Forskningsområder

Velferd, organisasjon og kommunikasjon (VOK) Østlandsforskning gjennomfører en rekke prosjekter innafor temaene velferd, organisasjon og kommunikasjon for offentlige og private oppdragsgivere på regionalt og nasjonalt nivå. Vi som arbeider innen feltet gjennomfører  forsknings-, utrednings- og evalueringsoppdrag, i tillegg til at vi gir prosessbistand på flere...Les mer
Ukategorisert

Interkommunalt plansamarbeid

Ny rapport fra NIBR og ØF Det interkommunale plansamarbeidet på landsbasis er i liten grad retta mot oppgaver etter plan- og bygningsloven, viser ny samarbeidsrapport fra NIBR/ØF. Plankompetanse er distriktskommunenes mest akutte planutfordring, og et interkommunalt plansamarbeid etter en modell for administrativt vertskommunearbeid ser ut...Les mer
Ukategorisert

Regional utvikling i Hordaland

Utvikling og trender i Hordaland i et Florida-perspektiv Som en del av kunnskapsgrunnlaget for Regional planstrategi for Hordaland fylke 2012-2016 er det i denne rapporten gjennomført analyser med formål om å få fram sammenhenger i den regionale utviklingen, samt trender som er viktig for framtidig...Les mer
Næringsutvikling

Østlandsforskning agent for Norges Bank

Østlandsforskning har fått ny 3-årskontrakt Østlandsforskning har fått nye kontrakt som agent for Norges Bank region Innland. Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter og offentlige etater i hele landet. Formålet var å styrke bankens analysegrunnlag gjennom direkte kontakt med bedrifter...Les mer