Fjell

Fjellpolitikk

Oppdragsgiver: Norges forskningsrådProsjektleder: Terje Skjeggedal, ØstlandsforskningSamarbeidspartnere: Østlandsforskning, HIL, NTNU, NORUT, Umeå Universitet, Monturban og International Amenity Migration CentreProsjektperiode: 2011-2014 Dette er et forskningsprosjekt finansiert over DEMOSREG-programmet til Norges forskningsråd. Prosjektet starta opp i 2011 og skal avsluttes i 2014. Det gjennomføres i samarbeid med Høgskolen i Lillehammer;...Les mer
Sykefravær

Sykefravær

Oppdragsgiver: Norges forskningsrådProsjektleder: Rolf Rønning, Høgskolen i LillehammerProsjektmedarbeidere: Vegard Johansen, ØstlandsforskningSamarbeidspartnere: Østlandsforskning, HIL og Stockholms universitetProsjektperiode: 2009-2013 SOFAC er et fireårig forskningsprosjekt som har studert hvordan sosiale forhold virker inn på sykefravær og sykenærvær i Norge og i Sverige. De miljøene som har vært sentrale...Les mer
Strategier

Indre Skandinavia

Oppdragsgiver: INTERREG IV A, Sverige-NorgeProsjektleder: Eva Olsson, Karlstad universitet / CerutSamarbeidspartnere: Østlandsforskning, Karlstad universitet, Høgskolen i Dalarna, fire norske fylker og to svenske länProsjektperiode: 2009-2012 Indre Skandinavia er en av tre regioner innenfor Interregs IVAs Sverige-Norge-program. Regionen består på svensk side av Värmlands og Dalarnas län...Les mer
Ukategorisert

Østlandsforskning følger utdanningsvalg hos unge

Flere kronikker fra Østlandsforsknings forskere ØF sine følgeforskere Trude Hella Eide og Tonje Lauritzen har i den senere tid publisert flere kronikker om unges utdanningsvalg i ulike norske aviser. Du kan lese kronikken i Agderposten her.Les mer
Ukategorisert

Forskning

Østlandsforskning er et samfunnsfaglig forskningsinstitutt som driver anvendt oppdragsforskning og programforskning finansiert av Norges forskningsråd med flere. En del av prosjektporteføljen vår er programforskning og til enhver tid har vi ett eller flere prosjekter innenfor ulike programmer i Forskningsrådet. Dette gjelder nå for Sykefraværsprosjektet 2009-2012 og Fjellforskningsprosjektet...Les mer
Ukategorisert

Registrering av prosjekt

Når du har fått et prosjekt må du registrere det og få et prosjektnummer av administrasjonen. Denne registreringen gjør du ved å fylle ut skjemaet som du finner via lenken under. Bruk passordet: prosjekt= Registrering av prosjekt.Les mer
Ukategorisert

Registrering av søknad

Benytt lenken under for å registere nye søknader fra ØF eller søknader der ØF deltar sammen med andre. Etter utfylling blir skjema sendt til administrasjonen. Opplysningene her blir dermed grunnlag for informasjon om mulige inntekter. Skjemaet skal nyttes for søknader som er sendt. Registrering gjør...Les mer
Ukategorisert

Dette er Østlandsforskning

(Copyright: Fotograf Katrine, Lillehammer) Østlandsforskning (ØF) er et oppdragsbasert samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt med hovedsete i Lillehammer. ØF har også virksomhet i Hamar. Ved inngangen til 2012 hadde ØF totalt 33 ansatte, hvorav 30 forskere med høyere grads utdanning innenfor samfunnsvitenskap, humaniora, landbruks- og ingeniørfag. Seks ansatte...Les mer
Ukategorisert

Forskningsområder

Velferd, organisasjon og kommunikasjon (VOK) Østlandsforskning gjennomfører en rekke prosjekter innafor temaene velferd, organisasjon og kommunikasjon for offentlige og private oppdragsgivere på regionalt og nasjonalt nivå. Vi som arbeider innen feltet gjennomfører  forsknings-, utrednings- og evalueringsoppdrag, i tillegg til at vi gir prosessbistand på flere...Les mer
Ukategorisert

Interkommunalt plansamarbeid

Ny rapport fra NIBR og ØF Det interkommunale plansamarbeidet på landsbasis er i liten grad retta mot oppgaver etter plan- og bygningsloven, viser ny samarbeidsrapport fra NIBR/ØF. Plankompetanse er distriktskommunenes mest akutte planutfordring, og et interkommunalt plansamarbeid etter en modell for administrativt vertskommunearbeid ser ut...Les mer