Oppdragsgiver: INTERREG IV A, Sverige-Norge
Prosjektleder: Eva Olsson, Karlstad universitet / Cerut
Samarbeidspartnere: Østlandsforskning, Karlstad universitet, Høgskolen i Dalarna, fire norske fylker og to svenske län
Prosjektperiode: 2009-2012

Indre Skandinavia er en av tre regioner innenfor Interregs IVAs Sverige-Norge-program. Regionen består på svensk side av Värmlands og Dalarnas län med 31 kommuner og 550.000 innbyggere, og på norsk side av Hedmark fylke og deler av Akershus og Østfold fylker med 75 kommuner og 475.000 innbyggere. Dette området har i perioden 2009-2012 vært i fokus i et forskningssamarbeid mellom Østlandsforskning, Karlstads Universitet og Högskolan i Dalarna foruten regionale myndigheter i Indre Skandinavias fem fylker/län i tillegg til Oppland.

Formålet har vært å frambringe ny forskningsbasert kunnskap om regionale utviklings- og omstillingsprosesser i grenseområdene med fokus på attraktivitet, regionalisering og globalisering. Slik kunnskap skal igjen bidra til å nå overordnede mål om bedre utvikling i, og økt integrasjon mellom, grenseområdene på begge sider av den norsk-svenske riksgrensen. Skal forskningsbasert kunnskapsproduksjon kunne ha slike virkninger, er det nødvendig at forskningen har høy relevans og at den formidles til, og forankres hos, lokale, regionale og nasjonale utviklingsaktører. Forskningsarbeidet er derfor utviklet i nær dialog med brukerne og løpende blitt formidlet gjennom mer enn 50 populærvitenskaplige kronikker og foredrag i regionen, i tillegg til vitenskaplig formidling.

Kontaktpersoner:

 • Hovedprosjektleder: Eva Olsson, KaU/Cerut
 • WP 1 Interaksjon og regiondannelser i og rundt Indre Skandinavia v/ Morten Ørbeck, Østlandsforskning
 • WP 2 Attraksjon og bolyst – nøkkelen til regional utvikling i Indre Skandinavia v/Susanna Heldt Cassel, Högskolan i Dalarna
 • WP 3 Indre Skandinavia – en region i Europa, v/Andreas Öjehag, KaU/Cerut
 • Brukerdeltakelse og -formidling og utvikling av forskningsmessig (mjuk) infrastruktur og kapasitet v/Atle Hauge, Østlandsforskning

Styringsgruppe:

 • Østlandsforskning v/Morten Ørbeck (leder)
 • Karlstads Universitet v/Eva Olsson
 • Högskolan i Dalarna v/Susanna Heldt Cassel
 • Hedmark fylkeskommune v/Ole Jørn Alfstad
 • Akershus fylkeskommune v/Ebba Friis Eriksen
 • Østfold fylkeskommune v/Håkon Johnsen
 • Region Värmland v/Bo Josef Eriksson
 • Länsstyrelsen i Värmland v/Paul Nemes
 • Region Dalarna, v/Lennart Färje
 • Länsstyrelsen i Dalarna v/Karl Bakos
 • Oppland fylkeskommune v/Trond Carlson