Benytt lenken under for å registere nye søknader fra ØF eller søknader der ØF deltar sammen med andre. Etter utfylling blir skjema sendt til administrasjonen. Opplysningene her blir dermed grunnlag for informasjon om mulige inntekter. Skjemaet skal nyttes for søknader som er sendt.

Registrering gjør du via lenken og du logger på skjemaet ved å bruke passordet søknad=

Registrering av søknad.