Kategoriserte innlegg: Likestilling

Menn til berikelse eller besvær?

I Norge er de fleste enige at det er behov for både kvinnelige og mannlige ansatte i barnehagen. Det politiske målet er 20 prosent menn som jobber i barnehager, men de siste årene har andelen har stagnert på 9 prosent. Hvorfor søker ikke menn seg jobb i barnehagen, hvordan rekrutteres de og hvordan beholdes de?… Les mer »

Nytt bokkapittel om likestilling i Forsvaret

Trude Hella Eide og Tonje Lauritzen bidrar med ett kapittel om følelser, kvinner og kvotering i Forsvaret, i en nylig utkommet bok om likestilling i arbeidslivet. ‘Ulik likestilling i arbeidslivet’ er tittelen på en ny bok som presenterer forskjellige perspektiver på kjønn og likestilling i arbeidsliv, familieliv og samfunnsliv. Målet er å gi leserne forskningsbasert kunnskap… Les mer »

Tidsbruk og kjønnede karriereløp i akademia

Å gjøre karriere i akademia krever innsats lang utover vanlig arbeidsdag. Hvem er det som kan nedlegge arbeidsinnsats ut over normalarbeidsdagen i akademia? Cathrine Egeland fra Arbeidsforskningsinstituttet har presentert forskningsresultater på høstens ODA-seminar.

Akademia er et umettelig system preget av uklarhet knyttet til arbeidstid og tidsbruk. Kvinner og menn disponerer døgnet forskjellig noe som gjør at menn i større kan jobbe også på kveldstid. Dette tjener mennene på når det gjelder publiseringsgrad. Kvinner må få gjort arbeidet innen normalarbeidsdagen da kvinners arbeidsliv er mer påvirket av det å ha barn og andre omsorgsoppgaver. Catrine Egelands foredrag skapte engasjement og diskusjon blant deltakerne på ODA-seminaret. Les mer om studien ved å følge lenkene under: