Primær- og sekundærnæringene i Gjøvik

Rapporten oppsumerer situasjonen i primær- og sekundærnæringene i Gjøvik og analyserer aktuelle utviklingsmuligheter. Notatet er ett av flere grunnlagsarbeid for utvikling av en næringsstrategi for Gjøvik kommune.

Kvinner på agronomkurs for voksne 1985

Bør dagens tilbud om agronomkurs for voksne legges opp annerledes for å imøtekomme bygdekvinnenes behov? Dagens kvinnelige deltakere er fornøyd med opplegget. En referansegruppe av bondekvinner i Valdres skiller seg ut fra de deltakende kvinner ved gjennomsnittlig høyere alder, lavere utdanning og mindre grad av karrierebevissthet. Både deltakende kvinner og menn, samt referansegruppa foretrekker studiering… Les mer »

Omstillinger i landbruket i Stange

En spørreundersøkelse blant garbrukerne i Stange kommune viser fortsatt vilje og evne til omstillinger. Bøndene viser imidlertid stor usikkerhet om hva som vil bli framtida for landbruket på Hedmarken. Usikkerheten er knyttet både til dagens skiftende landbrukspolitikk og skepsis til bla. et mulig framtidig EF-medlemskap. Til tross for usikkerheten kan det registreres vilje og planer… Les mer »

Lanbrukets betydning i distrikta

Utviklinga i landbruket i Dovre og Lesja de siste 10-20 åra er analysert. Lokal e ringvirkninger av landbruket er beregnet. På grunnlag av en spørreundersøkelse er det lagt fram opplysninger om yrkesønsker, holdninger til omstilling, planer om alternative produksjoner, planer om å ta arbeid utafor bruka og planer om opp-/nedtrapping av gardsdrifta. Se forøvrig sammendrag… Les mer »