Utviklinga i landbruket i Dovre og Lesja de siste 10-20 åra er analysert. Lokal e ringvirkninger av landbruket er beregnet. På grunnlag av en spørreundersøkelse er det lagt fram opplysninger om yrkesønsker, holdninger til omstilling, planer om alternative produksjoner, planer om å ta arbeid utafor bruka og planer om opp-/nedtrapping av gardsdrifta. Se forøvrig sammendrag innledningsvis i rapporten.

Bestill rapport

Lanbrukets betydning i distrikta | (rapportnr. 198928)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 145,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X