Boplikt – en analyse av erfaring i Hedmark.

Rapporten inneholder resultater fra en analyse av erfaringer med boplikt på landbrukseiendommer i Hedmark. En spørreundersøkelse til eiere av landbrukseiendommer er sentral i analysen.

Bygdeutviklingsprogrammet i Oppland 2000-2003, sluttrapport

Rapporten omfatter et program med fem ulike prosjektområder: Sel, Skjåk, Nordre Land, Østre Toten og Øystre Slidre og en samlet kostnad på vel 3 mill.kr over 3 år. Hovedmålet med programmet var å gjøre bygdene mer robuste til å møte utfordringer som samfunnsutviklinga medfører ved utvikling av lokale nyskapings- og etablerermiljøer, og ved å gjøre… Les mer »

Framtidsbilde – hva slags landbruk skal vi utdanne for de neste 20 årene i Oppland

I forbindelse med forvaltningsreformen ble fylkeskommunene gitt ansvar for rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket. Prosjektet Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket (RULL) ble gjennomført i perioden 1.august 2010 til 31.desember 2012. Telemarksforsking som evaluerte RULL, anbefalte fylkeskommunen å utarbeide et felles «framtidsbilde » som grunnlag for planlegging av utdanning og opplæringstilbud for landbruket. Oppland… Les mer »