En spørreundersøkelse blant garbrukerne i Stange kommune viser fortsatt vilje og evne til omstillinger. Bøndene viser imidlertid stor usikkerhet om hva som vil bli framtida for landbruket på Hedmarken. Usikkerheten er knyttet både til dagens skiftende landbrukspolitikk og skepsis til bla. et mulig framtidig EF-medlemskap. Til tross for usikkerheten kan det registreres vilje og planer om investeringer i tida framover. Dersom planene kan gjennomføres ser det ut til at vi kan få flere nyetableringer i mjølkeproduksjon innen de 5 første åra. En viss interesse for økologisk jordbruk kan også registreres.

Bestill rapport

Omstillinger i landbruket i Stange | (rapportnr. 198931)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 75,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X