Jan Schrøder

No description in the author's profile.

Publikasjoner

Jan Schrøder har 3 publikasjoner på ostforsk.no.

Lanbrukets betydning i Stange og Rendal

Utviklinga i landbruket i Stange og Rendalen de siste 10-20 åra er analysert. Lokale ringvirkninger av landbruket er beregnet. Yrkesønsker, holdninger til omstilling, planer om alternative produksjoner, opp-/nedtrapping av drifta er vurdert med grunnlag i...

Omstillinger i landbruket i Stange

En spørreundersøkelse blant garbrukerne i Stange kommune viser fortsatt vilje og evne til omstillinger. Bøndene viser imidlertid stor usikkerhet om hva som vil bli framtida for landbruket på Hedmarken. Usikkerheten er knyttet både til dagens...