Fire problemstillinger tas opp i rapporten: 1) Medlemsdemokrati – medlemsfølelse. Følelse av innflytelse over NFRs beslutninger og graden av informasjon om NFRs aktivitet og policy. 2) NFRs tjenester – avklaring av hva bonden synes er en rimelig pris for tjenestene. Interesse for utvidelse av NFRs nåværende tilbud. 3) Bondens «go-ku». Hvilke egenskaper ved kua ønsker medlemmene å avle videre på? Ønsker bonden fortsatt å satse på egenskaper som mjølk og kjøtt, eller er det ønske om å legge større vekt på andre egenskaper? 4) Mjøkeprodusentenes økonomiske og sosiale situasjon.

Bestill rapport

Avlslaget for Norsk Rødt Fe – nye tjenester, organisasjonsformer og framtidsutsikter | (rapportnr. 198903)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 150,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X