Rapporten beskriver hvordan en liten kommune har arbeidet med å lage tiltaks- og virksomhetsplaner. Innholdet i planprosessen vurderes av ulike aktører. Økonomiske konsekvenser av tiltak og tjenester gjennomgås nærmere.

Bestill rapport

Avvikling av HVPU: En studie av planprosessen i en liten kommune. | (rapportnr. 199002)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 70,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X