Mari Bjerck

Mari Bjerck jobber med prosjekter knyttet til sosial innovasjon og utvalgte kommuners arbeid med integrering av flyktninger. Hun er også involvert i EU-prosjektet SIMRA. Bjerck har en PhD i Organisation and Management ved Copenhagen Business School med en antropologisk studie av arbeidsbekledning og kvinner i det kjønnsdelte arbeidsmarkedet i Norge. Avhandlingen ble skrevet i et forsknings- og utviklingsprosjekt i Forskningsrådets program for brukerstyrt innovasjon (BIA) med Helly Hansen som prosjektleder. Hun har sin øvrige utdannelse fra Universitetet i Oslo hvor hun har grunnfag og mellomfag sosialantropologi, samt kultur og miljø i fagkretsen. I sin masteroppgave ved Senter for Utvikling og Miljø skrev hun om nordmenns etablering og bruk av fritidsboliger I Brasil. Bjerck var tidligere ansatt ved Forbruksforskningsinstituttet (SIFO) hvor hun har arbeidet med prosjekter knyttet til materiell kultur, fritidsforbruk og brukersentrert innovasjon. Hun har tidligere også arbeidet i NORADs avdeling for miljø, infrastruktur og energi.

Publikasjoner

Mari Bjerck har 6 publikasjoner på ostforsk.no.