Avlslaget for Norsk Rødt Fe – nye tjenester, organisasjonsformer og framtidsutsikter

Fire problemstillinger tas opp i rapporten: 1) Medlemsdemokrati – medlemsfølelse. Følelse av innflytelse over NFRs beslutninger og graden av informasjon om NFRs aktivitet og policy. 2) NFRs tjenester – avklaring av hva bonden synes er en rimelig pris for tjenestene. Interesse for utvidelse av NFRs nåværende tilbud. 3) Bondens «go-ku». Hvilke egenskaper ved kua ønsker… Les mer »