Rapporten beskriver og analyserer hvordan kommunene i Hedmark har arbeidet med planlegging omkring «HVPU-reformen», med særlig fokus på de kommunale utgiftene til planlagte tiltak. Datagrunnlaget er virksomhetsplanene som kommunene har utarbeidet, samt telefonintervjuer med den person i hver kommune som har hatt hovedansvaret for den praktiske planleggingen.

Bestill rapport

Behovsplanlegging uten kommunale forpliktelser? En analyse av virksomhetsplanene fra kommunene i Hedmark. | (rapportnr. 199027)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 80,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X