Rapporten beskriver og analyserer hvordan kommunene i Hedmark har arbeidet med planlegging omkring «HVPU-reformen», med særlig fokus på de kommunale utgiftene til planlagte tiltak. Datagrunnlaget er virksomhetsplanene som kommunene har utarbeidet, samt telefonintervjuer med den person i hver kommune som har hatt hovedansvaret for den praktiske planleggingen.

Bestill rapport

Behovsplanlegging uten kommunale forpliktelser? En analyse av virksomhetsplanene fra kommunene i Hedmark. | (rapportnr. 199027)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X