Utviklinga i landbruket i Stange og Rendalen de siste 10-20 åra er analysert. Lokale ringvirkninger av landbruket er beregnet. Yrkesønsker, holdninger til omstilling, planer om alternative produksjoner, opp-/nedtrapping av drifta er vurdert med grunnlag i en spørreundersøkelse. Se forøvrig sammendrag først i rapporten.

Bestill rapport

Lanbrukets betydning i Stange og Rendal | (rapportnr. 199004)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 165,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X