Barnevernet i Oppland og Hedmark

Hedmark og Oppland er nabofylker og ganske like med hensyn til demografiske, sosioøkonomiske og kulturelle forhold. Barnevernsaktiviteten er imidlertid svært forskjellig i de to fylkene. Hedmark har langt flere barnevernstiltak...