I forbindelse med at Sosial- og helsedepartementet arbeider med en Stortingsmelding om rehabilitering, fikk Østlandsforskning i oppdrag å gjennomføre en kartlegging av de ulike rehabiliteringstjenestene i kommunene. Det finnes lite samlet kunnskap på nasjonalt nivå om hvordan kommunene iverksetter tiltak og organiserer rehabiliteringsvirksomheten. I denne undersøkelse har vi i hovedsak vært opptatt av å kartlegge kommunenes rehabiliterings- og habiliteringsaktiviteter med hovedvekt på helse-og sosialtjenesten. Rapporten tar for seg hvilke klienter som får tilbud, ulike samarbeidsformer, hvilke fagfolk som deltar i arbeidet, innholdet i samarbeidet mellom fagfolkene, brukermedvirkning, planlegging av virksomheten samt ulike variasjoner i og kombinasjoner av rehabiliterings- og habiliteringstiltakene.

Bestill rapport

Rehabilitering i kommunene – en kartleggingsundersøkelse. | (rapportnr. 199712)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 150,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X