Søndre Land er vertskommune for mange større, og forskjellige institusjoner. Tilsammen gir disse mange arbeidsplasser. I rapporten drøftes utviklingen av institusjonenes drift, konsekvensen for kommunen og mulige innsatsområder hvis kommunen skal kunne påvirke det som skjer.

Bestill rapport

Institusjonskommunen: Omstilling eller avvikling? Noen problemstillinger om konsekvensen for Søndre Land kommune av endret | (rapportnr. 198830)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 60,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X