Hedmark og Oppland er nabofylker og ganske like med hensyn til demografiske, sosioøkonomiske og kulturelle forhold. Barnevernsaktiviteten er imidlertid svært forskjellig i de to fylkene. Hedmark har langt flere barnevernstiltak generelt og hjelpetiltak i hjemmene skiller seg spesielt ut. Analyser av kjennetegn ved kommunene og fylkeskommunene, peker i retning av at det må være kommunenes strategi i barnevernsarbeidet som forklarer de store forskjellene. Denne hypotesen vil bli prøvd i hovedprosjektet.

Bestill rapport

Barnevernet i Oppland og Hedmark | (rapportnr. 199512)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 60,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X