Notatet tar for seg kommunenes erfaringer med tre fylkeskommunale barnevernstiltak, og tar sikte på å besvare følgende spørsmål: Er tiltakene i samsvar med kommunenes behov for tjenester fra fylkeskommunen?

Bestill rapport

Evaluering av tre fylkeskommunale barneverntiltak | (rapportnr. 199338)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X