Denne rapporten er fra et forprosjekt om den kommunale kultursektor i Akershus. Dette er en første kartlegging som skal tjene som utgangspunkt for prosjekter under programmet Kultur og regional utvikling. Kartleggingen viser forskjeller og likheter i: Strategi for kulturarbeidet, prioritering av kultursektoren, prioritering innen kultursektoren. Disse punktene belyses ved drøftelser av strategiene som kommunene har valgt å møte innflytelsen fra hovedstadens arbeids- og kulturliv på, og presentasjon av data om omfanget av kommuenes kulturetat og kultursektor samt bevilgningen til kulturformål.

Bestill rapport

Kommunalt kulturliv i Akershus. Noen trekk ved den kommunale kultursektoren i Akershus | (rapportnr. 198934)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 70,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X