Månedsarkiv september 2015

Går på skolen selv om de er syke

I en ny artikkel i British Medical Journal Open (BMJ Open) ser forsker Vegard Johansen på utbredelsen av sykenærvær blant elever i ungdomsskole og videregående skole. Sykenærvær viser til det å gå på jobb selv om man er syk. Tidligere har Østlandsforskning gjort flere studier om sykefravær og sykenærvær blant yrkesaktive.  Det har imidlertid ikke vært gjort noen… Les mer »

Bioøkonomistrategi for Innlandet

Kan Innlandet ta en sterk posisjon i det ‘grønne skiftet’? ‘Bioøkonomi- strategi og tiltak for Innlandet’ er et samarbeidsprosjekt mellom Hedmark Fylkeskommune og Oppland Fylkeskommune og ble vedtatt i begge Fylkestingene i april. Målet er å styrke det biobaserte næringslivet. Innlandet ønsker å ta en nasjonal posisjon som bioøkonomiregion og Østlandsforskning skal lede sekretariatet for strategiarbeidet…. Les mer »

Til alle som er sultne- på mat og mer kunnskap!

Her er programmet for Forskningsdagene 2015 i Lillehammerregionen: Torsdag 17/9 – «Forskningsfrokost om lokalmat i reiselivet» på Stasjonen i Lillehammer kl. 0800 – 0900. Gratis frokost! Lokalprodusert mat blir å finne både på frokostbordet og som foredragstema når dokotorgradsstipendiatene Gunhild Wedum og Jonas Åstrøm fra HiL inviterer til forskningsfrokost om innovasjon, lokalmat og betydningen av… Les mer »

Festivaler finansierer seg selv

-Det er mange som tror norske musikkfestivaler primært lever av offentlige tilskudd, men denne undersøkelsen viser jo et noe annet bilde, sier forsker Birgitta Ericsson. Hun har analysert tallene til ‘Nasjonal Festivalstatistikk’, som er samlet inn på oppdrag av Kunnskapsverket– Nasjonalt kunnskapssenter for kulturelle næringer. Det viser seg at 74 prosent av inntektene til festivalene er egenfinansiert,… Les mer »