Månedsarkiv juni 2015

Fornøyd med evalueringsopplæring

Ungdomskontakt, fritidsbase, miljøteam, MOT, De utrolige årene… Det mangler ikke på forebyggende tiltak og ungdomsprogrammer i Verdal kommune. Men virker disse satsingene egentlig? Kommunen ønsket å lære mer og tok kontakt med Østlandsforsknings eksperter på evaluering. -Vi har en todelt målsetting, forteller Frode Kvittem, Kommunalsjef oppvekst i Verdal kommune. -Den ene går på å få gjennomført… Les mer »

Hamarskolen under lupen

På oppdrag fra Hamar kommune skal Østlandsforskning utrede skolestrukturen i Hamar.  Forskerne skal blant annet belyse kommunens og grunnskolens økonomiske rammebetingelser, elevtallsutvikling, organisering av skolene og kostnader ved drift av ulike skoletyper, samfunnsmessige forhold knyttet til skolestruktur og mulige endringstiltak. Hamar har 9 kommunale skoler på barnetrinnet og 3 kommunale skoler på ungdomstrinnet. I tillegg… Les mer »

Anbefalinger til Tynset kommune

På oppdrag fra Tynset kommune har Østlandsforskning og Feste NordØst utført to utredninger som danner kunnskapsgrunnlaget i kommunedelplanarbeidet for Tynset sentrum. Dette har resultert i to rapporter med anbefalinger som legges fram i dag. Forskerne kommer med flere konkrete forslag til tiltak for å løse utfordringene Tynset kommune står overfor. Blant annet bør det satses mer på… Les mer »

Ønsker mer åpenhet rundt kvotering i Forsvaret

Forsvaret bør ha større åpenhet rundt hvilke former for kvotering som finnes og brukes. Dette er en av anbefalingene Østlandsforskning gjør når resultatene fra prosjektet ‘Rekruttering, sosialisering og militær kjernekompetanse’ presenteres i dag. På oppdrag fra Forsvarsdepartementet har Østlandsforskning i perioden 2011-2014 gjennomført et stort forskningsprosjekt i forskjellige avdelinger og på ulike utdanningsinstitusjoner i Forsvaret. Formålet har… Les mer »

Kommunikasjon i sommer

For å kunne tipse media om vår  forskning og flinke forskere, for å skrive oppslag til hjemmesiden, for å lage en plan og kunne ivareta ØFs interesser:  jeg er helt avhengig av å bli informert.  Drillen er enkel og tar 2 minutter: Fått prosjekt? Skal på et arrangement eller pressekonferanse? Publiserer artikkel? Mail meg  hva, hvem, og… Les mer »

Får forskerhjelp for å brygge bjørkeøl

Arthur Bredli går rundt i bjørkeskogen i Espedalen og borer hull i trærne. Han setter en slange i hullet og lar sevjen piple i kannen. Hjemme på Espedalen Fjellbryggeri, som er en del av Ruten Fjellstue, ligger det 400 liter bjørkesevje i fryseren. Klar for å bruke til ølproduksjon.  -Øl skal ha en smak av området… Les mer »