Ungdomskontakt, fritidsbase, miljøteam, MOT, De utrolige årene… Det mangler ikke på forebyggende tiltak og ungdomsprogrammer i Verdal kommune. Men virker disse satsingene egentlig? Kommunen ønsket å lære mer og tok kontakt med Østlandsforsknings eksperter på evaluering.

-Vi har en todelt målsetting, forteller Frode Kvittem, Kommunalsjef oppvekst i Verdal kommune. -Den ene går på å få gjennomført evaluering av våre forebyggende innsatser i oppvekstsektoren, og den andre går på å bygge kompetanse knyttet til evalueringsprosesser som vi skal forankre i vår egen organisasjon.

En kollega hadde hørt om evalueringsstøtte, sjekket litt på nettet og de bestemte seg for å ta kontakt med Østlandsforskning for å høre hva forskerne kunne tilby. Samarbeidet startet i april.

-Det som er fint med å jobbe med Verdal kommune er at de har et konkret prosjekt de vil evaluere, sier forsker Torhild Andersen. –Samtidig har de lyst å lære evalueringsmetodikk. Vi tror at vi lærer best ved å være aktivisert og her har vi da hele løpet fra teori ut til praksis.

Andersen og hennes kollega Tonje Lauritzen har vært i Verdal for et ‘Kom i gang’-verksted. På dette oppstartsseminar var det 12 kommunale ledere på ulike nivåer som fikk innføring i hvordan de skal evaluere sin virksomhet.

-Evaluering er en sammenlignende aktivitet, sier Andersen og gir et eksempel: -Ønsker vi å vite om noe er bra eller dårlig i forhold til for fem år siden? Eller i forhold til andre kommuner? Eller i forhold til vårt mål?

Hun understreker at slike samtaler kan virke bevisstgjørende: prøv å ha en klar målsetning før du setter i gang tiltak. Da blir det lettere å evaluere.

Kvittem underskriver dette: – Vi har blant annet sett på betydningen av å formulere gode, presise mål og samtidig ha tanker om hvordan de skal kunne evalueres.

Lederne i Verdal har også fått innspill til å lage spørreskjema og intervjueguider og er nå i gang med å samle inn data. Seinere samles alle for å lære å analysere resultatene- og hvordan man kan bruke disse til videre læring og utvikling.

Så langt er Kvittem fornøyd: – Vi har fått gode verktøy for å systematisere våre tanker, og vi har fått god faglig veiledning som gjør oss bedre rustet til å strukturere evalueringer og tydeliggjøre mål og evalueringskriterier.

Evalueringsprosjektet i Verdal avrundes i høst. Da skal kommunalsjefene og utviklingsstaben være så godt utstyrt med kunnskap at de kan evaluere framtidige prosjekter helt selv, uten forskerstøtte.