Rapporten bygger på undersøkelser i 4 kommuner (Lillehammer, Steigen, Steinkjer og Ulstein) som hver på sin måte har prøvd å holde sosialhjelpsutgiftene nede uten at det går ut over klientene. Avslutningsvis reflekteres det over muligheter og begrensninger når det gjelder å redusere sosialhjelputgiftene.

Bestill rapport

Økende sosialhjelpsutgifter – kommunal skjebne eller inkompetanse? | (rapportnr. 199018)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 75,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X