Økende sosialhjelpsutgifter – kommunal skjebne eller inkompetanse?

Rapporten bygger på undersøkelser i 4 kommuner (Lillehammer, Steigen, Steinkjer og Ulstein) som hver på sin måte har prøvd å holde sosialhjelpsutgiftene nede uten at det går ut over klientene. Avslutningsvis reflekteres det over muligheter og begrensninger når det gjelder å redusere sosialhjelputgiftene.