Rapporten summerer opp hovedresultatene fra vannkvalitetsovervåkingen i Gausa-vassdraget i perioden 1987 til 1992. Resultatene viser at innholdet av nitrogen er for høyt i Gausa i store deler av året, mens innholdet av organiske stoffer, partikler og tarmbakterier er for høyt i enkelte perioder. Vannkvaliteten har endret seg lite over perioden 1987 til 1992. Hovedtrekket er at det har skjedd en svak øking i nitrogeninnholdet, mens innholdet av organiske stoffer har hatt en svak nedgang.

Bestill rapport

Forurensingen i Gausa – status, endringer og videre tiltak. | (rapportnr. 199308)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X