Månedsarkiv januar 2013

Ny Stangeborger!

Følgende gladnyhet fra Katrine: «Da har nydelige Margaret kommet til verden. Ho hadde det veldig travelt når ho endelig bestemte seg for å komme. Alt vel med barn, mor og far! Klem fra lykkelige foreldre. Lars og Katrine « Vi gratulerer!!  

Kvinner er mer syke enn menn

Kvinner er nesten dobbelt så mye borte fra jobben enn menn. Det viser NAVs egen statistikk og forskning gjort av eksterne forskere. En hypotese er at kvinner bekymrer seg mer for familien og «dobbeltarbeidet», enn hva menn gjør, noe som fører til slitenhet. Dette støttes også av forskning som Østlandsforskning har gjort.

Videregående opplæring i landbruket – hva er næringens behov?

Østlandsforskning skal sammen med NIFU og Trøndelag forskning og utvikling evaluere landbruks- og gartnerutdanningen på videregående nivå og kartlegge behov for landbruks- og matfaglig utdanning på fagskolenivå. Oppdragsgiver er Landbruks- og matdepartementet. Det ble levert inn fire tilbud. Av begrunnelse for valg av leverandør framgår: Østlandsforskning m. fl. viser meget god forståelse for de problemstillinger som… Les mer »

Tre nye artikler om sykefravær og sykenærvær

I prosjektet Social factors contributing to sickness abscense (SOFAC) er det publisert tre nye artikler. To av artiklene er basert på kvalitative studier av sykemeldte med psykiske lidelser og muskel- og skjelettlidelser i Norge og Sverige.

Å gjøre regionale forskjeller til en styrke

bokomslag på grensen

Østlandsforskning og Centrum för forskning om regional utveckling (Cerut), Karlstads universitet, har gitt ut antologien «På gränsen». Boka formidler resultater frabokomslag på grensen et forskningssamarbeid mellom Østlandsforskning, Cerut og Høgskolan Dalarna finansiert av Interreg IVa Sverige-Norge-programmet.

Tittelen indikerer at mange av artiklene handler om grenser – å flytte, bygge ned og utnytte grenser. Det handler om nasjonsgrensa mellom Norge og Sverige selvsagt, men også mellom regioner, mellom sentrum og periferi, mellom det urbane og det rurale, mellom det lokale og det globale, mellom bosted og arbeidssted, mellom bolig og fritidsbolig, mellom fast og midlertidig, – for å nevne det mest åpenbare. Boka omfatter 20 artikler av i alt 17 forfattere og er delt i tre seksjoner: