Rapporten inneholder data for ni indikatorer på reiselivsutvikling i 10 norske og tre utenlandske reiselivsdestinasjoner. Data er basert på offentlig tilgjengelig materiale og bygger på samme prinsipper i samtlige norske regioner.
Endringer i statistikkproduksjon og svakheter i enkelte data har begrenset analysemulighetene noe.

Bestill rapport

Benchmarking reiseliv i Innlandet | (rapportnr. 201512)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 180,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X