Effektivisering i den skogbaserte verdikjeden -fra innkjøp til industri

Formålet med prosjektet har vært å foreslå tiltak som får ned kostnadene med 5 prosent i verdikjeden fra skog til industri fra salget og innkjøpet, via avvirkningskostnader og til og med transportkostnader til industriens mottakssted. Sammenligningsgrunnlaget er tilsvarende skogbruk i Sverige og Finland. Kostnadene i den norske verdikjeden var grovt stipulert til 200 kr per… Les mer »

Benchmarking for reiselivsdestinasjoner i Innlandet. Hovedresultater på ni valgte indikatorer

Notatet er et «særtrykk» av en omfattende rapportering av tilstanden på ni utvalgte indikatorer for alle reiselivsdestinasjoner i Innlandet sammenliknet med tre utenlandske førende destinasjoner på vinter- og alpinturisme, Åre i Sverige, Innsbruck i Østerrike og Whistler i Canada. Dette første trinn i benchmarkingsprosessen er konsentrert om målbare resultater. Resultatene representerer en basis og utgangspunkt… Les mer »

Benchmarking reiseliv i Innlandet

Rapporten inneholder data for ni indikatorer på reiselivsutvikling i 10 norske og tre utenlandske reiselivsdestinasjoner. Data er basert på offentlig tilgjengelig materiale og bygger på samme prinsipper i samtlige norske regioner. Endringer i statistikkproduksjon og svakheter i enkelte data har begrenset analysemulighetene noe.