Notatet er et «særtrykk» av en omfattende rapportering av tilstanden på ni utvalgte indikatorer for alle reiselivsdestinasjoner i Innlandet sammenliknet med tre utenlandske førende destinasjoner på vinter- og alpinturisme, Åre i Sverige, Innsbruck i Østerrike og Whistler i Canada. Dette første trinn i benchmarkingsprosessen er konsentrert om målbare resultater.
Resultatene representerer en basis og utgangspunkt for neste trinn i benchmarkingmetoden, nemlig «benchlearning», som representerer en mer aktivt undersøkende fase, der hovedfokus ligger på hvordan vi og andre gjør ting. Hva kan vi lære av andres arbeidsmåter?
Den fullstendige benchmarkingsrapporten kan hentes her: https://www.ostforsk.no/publikasjoner/benchmarking-reiseliv-i-innlandet/

Bestill rapport

Benchmarking for reiselivsdestinasjoner i Innlandet. Hovedresultater på ni valgte indikatorer | (rapportnr. 201508)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 65,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X