Formålet med prosjektet har vært å foreslå tiltak som får ned kostnadene med 5 prosent i verdikjeden fra skog til industri fra salget og innkjøpet, via avvirkningskostnader og til og med transportkostnader til industriens mottakssted. Sammenligningsgrunnlaget er tilsvarende skogbruk i Sverige og Finland. Kostnadene i den norske verdikjeden var grovt stipulert til 200 kr per kbm på et volum på 4 mill.kbm, totalt 800 mill.kr. Kostnadsmålet er 40 mill.kr. Prosjektets mål har vært å utrede, identifisere og foreslå tiltak for å nå dette måltallet.
Mjøsen Skog har vært prosjektansvarlig. Innovasjon Norge i Hedmark og Oppland har finansiert prosjektet.

Bestill rapport

Effektivisering i den skogbaserte verdikjeden -fra innkjøp til industri | (rapportnr. 201607)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 200,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X