Ivar Stuve

Ivar Stuve har utdanning fra skogskolen på Evenstad ig BI og har 30 års erfaring fra skognæringen, blant annet som skogplanlegger, organisasjonssjef og skogsjef. I Østlandsforskning jobber han med et benchmarkprosjekt for skogsnæringen i Innlandet.

Publikasjoner

Ivar Stuve har 1 publikasjoner på ostforsk.no.