Ledige stillinger

Ledige stillinger

Har du høyere utdanning og kan du tenke deg å jobbe med oppdragsforskning? Vi er alltid interesserte i å høre fra deg! Ta gjerne kontakt med Instituttleder Tonje Lauritzen tlf. 41211836

Dette er Østlandsforskning i 2022

Dette er Østlandsforskning i 2022

Østlandsforskning er et eksternt finansiert institutt organisert under Handelshøgskolen Innlandet, ved Høgskolen i Innlandet. Instituttleder er Tonje Lauritzen, hun er sosiolog fra NTNU og i forskningen hennes inngår evalueringer og følgeevalueringer i offentlig sektor og prosjekter med perspektiver som kjønn, likestilling, barn og ungdom og mangfold i organisasjoner. I 2022 er vi 17 forskere i… Les mer »

Forskning og analyse

Forskning og analyse

Østlandsforsknings kjernevirksomhet er forskning og analyse. Vår kjerneverdi er å levere kunnskap med brukerrelevans og faglig kvalitet som to likestilte krav.

Evalueringsstøtte

Evalueringsstøtte

Det er en krevende oppgave å hente inn kunnskap om egen organisasjon, et prosjekt, tiltak eller en utviklingsprosess. Østlandsforskning tilbyr bistand til å utforme, gjennomføre og kvalitetssikre egenstyrte evalueringer og kunnskapsinnhenting som er viktig for egen praksis.

Prosessledelse

Prosessledelse

Østlandsforskning tilbyr bistand til kunnskapsdrevne endringsprosesser. Bistanden kan bestå i å delta med råd og veiledning underveis (aksjonsforskning) eller å dokumentere aktiviteter og resultater (følgeforskning).