Ledige stillinger

Ledige stillinger

Er du samfunnsforsker og har du lyst til å jobbe med oppdragsforskning? Vi søker en forsker 2 og en forsker 3! Se hele annonsen her Søknadsfrist: 17.november 2019 Instituttleder Tonje Lauritzen tlf. 41211836

Østlandsforskning i HINN

Østlandsforskning i HINN

Østlandsforskning er et oppdragsinstitutt som per 1.1.2019 er organisert under Handelshøgskolen Innlandet, ved Høgskolen i Innlandet. Instituttleder er Tonje Lauritzen, hun er sosiolog fra NTNU og i forskningen hennes inngår evalueringer og følgeevalueringer i offentlig sektor og prosjekter med perspektiver som kjønn, likestilling, barn og ungdom og mangfold i organisasjoner. Per 1.mars var det ansatt… Les mer »

Forskning og analyse

Forskning og analyse

Østlandsforsknings kjernevirksomhet er forskning og analyse. Vår kjerneverdi er å levere kunnskap med brukerrelevans og faglig kvalitet som to likestilte krav.

Evalueringsstøtte

Evalueringsstøtte

Det er en krevende oppgave å hente inn kunnskap om egen organisasjon, et prosjekt, tiltak eller en utviklingsprosess. Østlandsforskning tilbyr bistand til å utforme, gjennomføre og kvalitetssikre egenstyrte evalueringer og kunnskapsinnhenting som er viktig for egen praksis.

Prosessledelse

Prosessledelse

Østlandsforskning tilbyr bistand til kunnskapsdrevne endringsprosesser. Bistanden kan bestå i å delta med råd og veiledning underveis (aksjonsforskning) eller å dokumentere aktiviteter og resultater (følgeforskning).