Ledige stillinger

Ledige stillinger

Tre ledige forskerstillinger med søknadsfrist 24.01.21! Annonsen finner du her: Handelshøgskolen Innlandet søker flere forskere ved Østlandsforskning Har du spørsmål? Ta kontakt med Instituttleder Tonje Lauritzen tlf. 41211836

Dette er Østlandsforskning i 2020

Dette er Østlandsforskning i 2020

Østlandsforskning er et eksternt finansiert institutt organisert under Handelshøgskolen Innlandet, ved Høgskolen i Innlandet. Instituttleder er Tonje Lauritzen, hun er sosiolog fra NTNU og i forskningen hennes inngår evalueringer og følgeevalueringer i offentlig sektor og prosjekter med perspektiver som kjønn, likestilling, barn og ungdom og mangfold i organisasjoner. I 2020 er vi 19 forskere i… Les mer »

Forskning og analyse

Forskning og analyse

Østlandsforsknings kjernevirksomhet er forskning og analyse. Vår kjerneverdi er å levere kunnskap med brukerrelevans og faglig kvalitet som to likestilte krav.

Evalueringsstøtte

Evalueringsstøtte

Det er en krevende oppgave å hente inn kunnskap om egen organisasjon, et prosjekt, tiltak eller en utviklingsprosess. Østlandsforskning tilbyr bistand til å utforme, gjennomføre og kvalitetssikre egenstyrte evalueringer og kunnskapsinnhenting som er viktig for egen praksis.

Prosessledelse

Prosessledelse

Østlandsforskning tilbyr bistand til kunnskapsdrevne endringsprosesser. Bistanden kan bestå i å delta med råd og veiledning underveis (aksjonsforskning) eller å dokumentere aktiviteter og resultater (følgeforskning).