Kategoriserte innlegg: Spørreundersøkelse

Hvor godt forberedt er HINN-studentene i møtet med arbeidslivet?

2 av 3 uteksaminerte bachelorstudenter ved Høgskolen i Innlandet er i jobb. 28 prosent studerer videre og kun 5 prosent er jobbsøkere. Dette viser Kandidatundersøkelsen 2022 ved HINN. Undersøkelsen er utarbeidet i samarbeid mellom utdanningsavdelingen og Østlandsforskning, og er gjennomført  av Asbjørn Kårstein og Iveta Malasevska ved Østlandsforskning. -Verdien av en slik rapport og undersøkelse… Les mer »

Hyttefolk: hold igjen på utbyggingen og bevar naturen

‘Ønsker ikke mer utbygging, naturen bør bevares’. ‘Hold igjen på hyttebyggingen’ og ‘for stor fortetting’. Det spares ikke på kommentarer når forskerne spør eiere av fritidsboliger i Rollag kommune om hvordan de ser på framtidig utvikling av området. En viktig grunn for å eie en fritidsbolig her er nettopp å være nær uberørt natur og… Les mer »

Tilgjengelighet og tilbud viktig for hytteeierne på Sjusjøen

Bilde: CH-Visitnorway.com

Økende bruk av fritidsboligen rundt juletider og hytteeiere som handler lokalt er de nye trendene i Norges største hyttekommune. Dette kommer fram i en foreløpig oppsummering av hyttebrukerundersøkelsen på Sjusjøen. Spørreundersøkelse Østlandsforskning gjennomførte i høst i samarbeid med Ringsaker Almenning, Brøttum Almenning, Nes Almenning, Phil AS, Ringsaker kommune og velforeningene en omfattende spørreundersøkelse. 1.456 personer svarte… Les mer »