2 av 3 uteksaminerte bachelorstudenter ved Høgskolen i Innlandet er i jobb. 28 prosent studerer videre og kun 5 prosent er jobbsøkere. Dette viser Kandidatundersøkelsen 2022 ved HINN.

Undersøkelsen er utarbeidet i samarbeid mellom utdanningsavdelingen og Østlandsforskning, og er gjennomført  av Asbjørn Kårstein og Iveta Malasevska ved Østlandsforskning.

-Verdien av en slik rapport og undersøkelse er stor. Vi bruker det for å dokumentere studienes arbeidsrelevans og for å gi innspill til videre utvikling av studieprogrammene, forteller systemansvarlig  for kvalitetssystemet ved HINN, Kai Tore Bakke. -Arbeidsrelevans er et eget kvalitetsområde i vårt kvalitetssystem så dette er noe vi løfter som et viktig kvalitetstegn ved våre utdanninger.

Om kandidatene: 31% av Bachelorstudentene ved Høgskolen i Innlandet kommer fra Innlandet, mens kun 1% av studentene har bakgrunn fra Nordland. Det store flertallet (77%) av kandidatene er mellom 21 og 30 år.

Overgangen fra studier til arbeidslivet

Kandidatundersøkelsen er rettet mot kandidater som fullførte sin bachelorgrad ved HINN i perioden 1. januar 2020 til og med 1. august 2022. Undersøkelsen kartlegger overgangen mellom studier og arbeidsliv, opplevelse av kompetansen utdanningen ga, samt tilfredshet med utdanningens relevans for arbeidsliv blant kandidater. 77 prosent av kandidatene har fått seg en jobb som de mener utdanningen er relevant for. De aller fleste av kandidatene (80 prosent) er tilfreds med stillingen.

Forskerne spurte kandidatene også om forbedringspotensialet for undervisningen. Nesten halvparten påpekte at det burde være mer praktisk orientert. Som en informant sier: «Hadde vært fint med et større fokus på hvordan dette kunne blitt anvendt i arbeidslivet mer spesifikt – ikke så generelt som det ofte var«.

Brukes til studieprogramutvikling

Undersøkelsen brukes først og fremst i studieprogramutvikling og er utformet med det som fokus.

Dette er den første fulle kandidatundersøkelsen  HINN har gjort etter sammenslåingen av Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark. Bakke: – Tanken er at vi skal gjennomføre en kandidatundersøkelse hvert år hvor vi over en treårsperiode undersøkelser alle kandidater på alle tre sykluser (BA i 2022, MA i 2023 og Ph.d. i 2024).

Hele rapporten Kandidatundersøkelse 2022 kan lastes ned her. https://www.inn.no/om-hogskolen/kvalitetssystem-for-utdanning/evalueringer/kandidatundersokelse/

tabell som viser nøkkeltall om hvor mange eks-studenter er i jobb, hvordan de opplever at de er etterspurt og hvor tilfredse de er med stillingen.