Rapporten er en del av et forslag til en nasjonal forvaltningsplan for storørret. Rapporten er et kunnskapsgrunnlag og skal gi bakgrunn for de mål og tiltak som foreslås i et eget selvstendig forvltningsplanforslag. Rapporten beskriver storørretens biologi og rolle i økosystemet, utbredelse og status for storørretstammene, trusler og erfaringer med dagens forvaltning. Som vedlegg er en systematisk oversikt over all innsamlet kunnskap om de enkelte stammer og lokaliteter, oversikt over og eksempler på forskrifter, samt eksempler på stamfisketillatelse og – rapportering.

Bestill rapport

Storørret i Norge. Status, trusler og erfaringer med dagens forvaltning | (rapportnr. 199610)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 130,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X