Storørret i Norge. Status, trusler og erfaringer med dagens forvaltning

Rapporten er en del av et forslag til en nasjonal forvaltningsplan for storørret. Rapporten er et kunnskapsgrunnlag og skal gi bakgrunn for de mål og tiltak som foreslås i et eget selvstendig forvltningsplanforslag. Rapporten beskriver storørretens biologi og rolle i økosystemet, utbredelse og status for storørretstammene, trusler og erfaringer med dagens forvaltning. Som vedlegg er… Les mer »