Krepsens utbredelse i Norge

Notatet presenterer et nytt, oppdatert utbredelseskart for krepsen i Norge, basert på kommunevis inndeling. Til sammen finnes kreps i 365 lokaliteter fordelt på 74 kommuner og 10 fylker. Hovedutbredelsesområdet er Østlandet. De viktigste faktorer som begrenser utbredelsen er temperatur, kalkinnhold i vannet og forekomst av ål. Krepsebestandene er totalt sett redusert med ca. 75% de… Les mer »

Storørret i Norge. Status, trusler og erfaringer med dagens forvaltning

Rapporten er en del av et forslag til en nasjonal forvaltningsplan for storørret. Rapporten er et kunnskapsgrunnlag og skal gi bakgrunn for de mål og tiltak som foreslås i et eget selvstendig forvltningsplanforslag. Rapporten beskriver storørretens biologi og rolle i økosystemet, utbredelse og status for storørretstammene, trusler og erfaringer med dagens forvaltning. Som vedlegg er… Les mer »