I denne rapporten blir enkelte forhold knyttet til et utvidet interkommunalt samarbeid og en sammenslåing av Sør-Fron og Nord-Fron kommuner kartlagt og drøftet. Hensikten har ikke vært å konkludere med hvilket av de to alternativene som er best, men å drøfte fordeler og ulemper ved de to alternativene på viktige områder som regional utvikling, kommuneøkonomisk, kommunal tjenesteproduksjon og lokaldemokrati.

Bestill rapport

Sammenslåing/økt interkommunalt samarbeid i Nord-Fron og Sør-Fron | (rapportnr. 199825)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 180,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X