Sammenslåing/økt interkommunalt samarbeid i Nord-Fron og Sør-Fron

I denne rapporten blir enkelte forhold knyttet til et utvidet interkommunalt samarbeid og en sammenslåing av Sør-Fron og Nord-Fron kommuner kartlagt og drøftet. Hensikten har ikke vært å konkludere med hvilket av de to alternativene som er best, men å drøfte fordeler og ulemper ved de to alternativene på viktige områder som regional utvikling, kommuneøkonomisk,… Les mer »