I denne rapporten blir enkelte forhold knyttet til et utvidet interkommunalt samarbeid og en sammenslåing av Sør-Fron og Nord-Fron kommuner kartlagt og drøftet. Hensikten har ikke vært å konkludere med hvilket av de to alternativene som er best, men å drøfte fordeler og ulemper ved de to alternativene på viktige områder som regional utvikling, kommuneøkonomisk, kommunal tjenesteproduksjon og lokaldemokrati.

Bestill rapport

Sammenslåing/økt interkommunalt samarbeid i Nord-Fron og Sør-Fron | (rapportnr. 199825)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 180,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X