I Hedmark og Oppland utgjør arbeidsplasser i mediesektoren 2,3 resp. 2.0 % av alle arbeidsplasser i fylkene. På landsbasis er denne andelen 3,8 %. Inkludert i disse tallene er da også store deler av kulturbasert virksomhet, men ikke sport, og databehandlingskonsulenter tilknyttet system- og programvare. I perioden 1996 4.kv. 2000 har antallet arbeidsplasser i disse næringsgruppene vokst med 34% på landsbasis, og hhv 13% og 7% i Hedmark og Oppland. Det er stor vekst sammenliknet med veksten i den samlede sysselsettingen i perioden, også i Hedmark og Oppland, men det er store forskjeller mellom ulike næringsgrupper.På brukersida har den store veksten i internettbruk avtatt. Det er heller ikke registrert økning i andelen mer underholdningspregede bruken av internettet verken i Norge eller Sverige i de siste åra. Internett utgjør en forholdsvis beskjeden del av husholdningenes mediebruk, med drøye 5%. Fjernsyn og radio er fortsatt de dominerende mediene, som står for om lag 60% av brutto tid brukt på medier.Analysen er en ajourføring av medieanalysen som Østlandsforskning gjennomførte for Innlandsutvalget i 1987.

Bestill rapport

Regionale innovasjonspiloter: Næringsanalyse for mediesektoren i Hedmark og Oppland | (rapportnr. 200210)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 170,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X