Evaluering av SND’s program for regional stasing. Et sammendrag

Rapporten oppsummerer det evalueringsarbeid om har løpt i 3 år, og som ble sluttført i desember 1994. SND ga rammer for hva evalueringen skulle omfatte. SND ønsket å foreta en løpende evaluering av prosjektet, og skulle i hovedsak beskjeftige seg med – 1) en klargjøring av sentral- og lokale mål og sammenhenger mellom dem 2)… Les mer »

Evaluering av SNDs og Norsk kulturråds forsøksprogram rettet mot kultur og næring

Norsk kulturråd og SND inngikk i 1997 en toårig samarbeidsavtale om programmet Kultur og næring. Det økonomiske totalrammen for programmet i dette tidsrommet har vært i underkant av 12 mill. kroner. Ved utløpet av 1998 var det gitt tilskudd til 42 prosjekter. Nesten halvparten av støttemottakerne sier at støtten har vært helt avgjørende for realiseringen… Les mer »

Regionale innovasjonspiloter: Næringsanalyse for mediesektoren i Hedmark og Oppland

I Hedmark og Oppland utgjør arbeidsplasser i mediesektoren 2,3 resp. 2.0 % av alle arbeidsplasser i fylkene. På landsbasis er denne andelen 3,8 %. Inkludert i disse tallene er da også store deler av kulturbasert virksomhet, men ikke sport, og databehandlingskonsulenter tilknyttet system- og programvare. I perioden 1996 4.kv. 2000 har antallet arbeidsplasser i disse… Les mer »