Rapporten oppsummerer det evalueringsarbeid om har løpt i 3 år, og som ble sluttført i desember 1994. SND ga rammer for hva evalueringen skulle omfatte. SND ønsket å foreta en løpende evaluering av prosjektet, og skulle i hovedsak beskjeftige seg med – 1) en klargjøring av sentral- og lokale mål og sammenhenger mellom dem 2) en analyse av prosjektets organisasjon og styringsrelasjoner 3) en analyse av hvordan prosjektene var iverksatt lokalt, hvilken strategier som var valgt og hvilken prioriteringer som var gjort 4) hvilke former for læring som måtte ha forekommet i forhold til forskjellige målgrupper 5) en analyse av prosjektets resultater for næringsutvikling.

Bestill rapport

Evaluering av SND’s program for regional stasing. Et sammendrag | (rapportnr. 199501)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X